PWP

Strona główna

Strona główna

The Prison Systems Review (poprzednio Przegląd Więziennictwa Polskiego) jest recenzowanym kwartalnikiem naukowym stosującym standardy COPE, usytuowanym z obszarze nauk społecznych, poświęconym zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem polskiego systemu penitencjarnego oraz systemów penitencjarnych innych państw.

Misją The Prison Systems Review jest upowszechnianie opracowań stanowiących naukową podstawę działania więziennictwa oraz wspierających rozwój systemów penitencjarnych i polityki karnej.

The Prison Systems Review wnosi istotny wkład w rozwój tych dyscyplin naukowych, które zakresem swych dociekań obejmują zagadnienia dotyczące przestępczości, funkcjonowania polityki karnej, systemów penitencjarnych i opieki postpenitencjarnej w szczególności pedagogiki, psychologii, socjologii, nauk prawnych, nauk o bezpieczeństwie, nauk o zarządzaniu i historii.

The Prison Systems Review inicjuje dyskusję na temat reformy prawa karnego, prawa karnego wykonawczego oraz innych przepisów dotyczących funkcjonowania systemu penitencjarnego i wykonywania kary pozbawienia wolności.

The Prison Systems Review przyczyniania się do rozwoju potencjałów i kompetencji funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa oraz sędziów, kuratorów, pracowników socjalnych i reprezentantów innych profesji realizujących politykę karną w Polsce i na świecie.

The Prison Systems Review stanowi naukowe wsparcie dla reformy systemów penitencjarnych.

The Prison Systems Review upowszechnia wiedzę z zakresu historii i tradycji systemów penitencjarnych.

Wersją pierwotną (referencyjną) The Prison Systems Review jest wersja elektroniczna.

Zainteresowane osoby zapraszamy do lektury, a potencjalnych autorów do zgłaszania prac do The Prison Systems Review.

                                                                                                              
                                                                                                                Redaktor Naczelny