PWP

Strona główna

Strona główna

Przegląd Więziennictwa Polskiego jest recenzowanym kwartalnikiem naukowym stosującym standardy COPE, usytuowanym z obszarze nauk społecznych, poświęconym zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem polskiego systemu penitencjarnego oraz systemów penitencjarnych innych państw.

Misją Przeglądu Więziennictwa Polskiego jest upowszechnianie opracowań stanowiących naukową podstawę działania więziennictwa oraz wspierających rozwój systemów penitencjarnych i polityki karnej.

Przegląd Więziennictwa Polskiego wnosi istotny wkład w rozwój tych dyscyplin naukowych, które zakresem swych dociekań obejmują zagadnienia dotyczące przestępczości, funkcjonowania polityki karnej, systemów penitencjarnych i opieki postpenitencjarnej w szczególności pedagogiki, psychologii, socjologii, nauk prawnych, nauk o bezpieczeństwie, nauk o zarządzaniu i historii.

Przegląd Więziennictwa Polskiego inicjuje dyskusję na temat reformy prawa karnego, prawa karnego wykonawczego oraz innych przepisów dotyczących funkcjonowania systemu penitencjarnego i wykonywania kary pozbawienia wolności.

Przegląd Więziennictwa Polskiego przyczyniania się do rozwoju potencjałów i kompetencji funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa oraz sędziów, kuratorów, pracowników socjalnych i reprezentantów innych profesji realizujących politykę karną w Polsce i na świecie.

Przegląd Więziennictwa Polskiego stanowi naukowe wsparcie dla reformy systemów penitencjarnych.

Przegląd Więziennictwa Polskiego upowszechnia wiedzę z zakresu historii i tradycji systemów penitencjarnych.

Wersją pierwotną (referencyjną) Przeglądu Więziennictwa Polskiego jest wersja papierowa, zarejestrowana w Rejestrze Dzienników i Czasopism, pod pozycją PR 10662.

Zainteresowane osoby zapraszamy do lektury, a potencjalnych autorów do zgłaszania prac do Przeglądu Więziennictwa Polskiego.

 

                                                                                                                 Dr Piotr Łapiński
                                                                                                                 Redaktor Naczelny