PWP

Strona główna

Sprzedaż i prenumerata

Cena 1 egzemplarza Przeglądu Więziennictwa Polskiego wynosi 20 zł.

Cena prenumeraty rocznej wynosi 80 zł.

 

Zamówienia na prenumeratę przesyłać można na adres:

Redakcja Przeglądu Więziennictwa Polskiego:

ul. Wiśniowa 50,

02-520 Warszawa

 

Należność za zamówione egzemplarze należy uiścić na konto dla prenumeratorów (nowe!):

07 1130 1017 0020 1523 5420 0001