PWP

Strona główna

Redakcja

Redaktor naczelny: ppłk SW dr Piotr Łapiński 

tel.: +48 226408424, +48 602594610, email: piotr.lapinski@wskip.edu.pl

Sekretarz redakcji: kpt. SW mgr Konrad Wierzbicki 

tel.: +48 504609742, email: pwp@pwp.edu.pl

Redaktor językowy (język polski) – dr Anna Janus 

Redaktor językowy (język angielski) – kpt SW mgr Marta Kuźma

Redaktor statystyczny – dr Paweł Ostaszewski

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Przewodniczący:

gen. SW w st. spocz. dr Jacek Pomiankiewicz - radaktor tematyczny (nauki o bezpieczeństwie)

Członkowie:

dr hab. prof. UW Krystyna Ostrowska, redaktor tematyczny (psychologia, kryminologia)

dr hab. prof. UŁ. Aldona Nawój-Śleszyński - redaktor tematyczny (penologia, penitencjarystyka)

prof. Jerzy Sarnecki, Stockholm University, University of Gävle (Szwecja)

dr Adam Szecówka - redaktor tematyczny (pedagogika)