PWP

Strona główna

Recenzenci stali

Rok 2018

 1. dr Jakub Czarkowski, WSB w Warszawie
 2. mjr dr Dariusz Fudali, MŻWiWPPRL
 3. dr hab. prof. UWr Tomasz Kalisz
 4. dr hab. prof. ASzWoj Tomasz Kośmider
 5. kpt. SW dr Mariusz Kuryłowicz
 6. dr hab. prof. UMCS Agnieszka Lewicka-Zelent
 7. mjr SW w st. spocz. dr Robert Poklek, UAM
 8. dr hab. Tomasz Przesławski
 9. dr hab. prof. Uczelni Łazarskiego Maciej Rogalski
 10. dr hab. prof. UŁ Renata Szczepanik
 11. dr hab. prof. Pedagogium Krzysztof Wojcieszek

Rok 2017

 1.  prof. dr hab. Teodor Szymanowski
 2.  prof. dr hab. Stefan Lelental
 3.  prof. dr hab. Grażyna B. Szczygieł
 4.  prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
 5.  prof. dr hab. Piotr Stępniak
 6.  prof. dr hab. Zbigniew Lasocik
 7.  dr hab. prof. UMCS Agnieszka Lewicka-Zelent
 8.  dr hab. prof. UWM Sławomir Przybyliński
 9.  dr hab. prof. KUL Iwona Niewiadomska
 10.  dr hab. prof. UWr Tomasz Kalisz
 11.  dr Maria Gordon
 12.  dr Jacek Pomiankiewicz
 13.  dr Krystian Bedyński
 14.  dr Tomasz Głowik
 15.  dr Adam Kwieciński

Rok 2016

 1.  prof. dr hab. Grażyna B. Szczygieł
 2.  prof. dr hab. Teodor Szymanowski
 3.  dr hab. prof. WSFiZ Aleksandra Korwin-Szymanowska
 4.  dr hab. prof. UW Tomasz Przesławski
 5.  dr hab. prof. UŁ Aldona Nawój-Śleszyński
 6.  dr Maria Gordon
 7.  dr Tomasz Głowik