PWP

Strona główna

Recenzenci stali

Rok 2022

1. prof. dr hab. Grażyna Barbara Szczygieł, UwB 
2. dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW
3. dr hab. Aleksandra Korwin - Szymanowska, prof. AEH
4. dr hab. Irena Pospiszyl, prof. APS im. M. Grzegorzewskiej
5. dr hab. Jerzy  Nikołajew, prof. UR
6. dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz
7. dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS
8. ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. UKSW
9. dr Jerzy Czołgoszewski, UWM
10. dr Maria Gordon
11. ks. dr Paweł Wojtas, WSBiO
12. dr Tomasz Głowik, APS
13. dr Marcin Jurczyk, UŚ w Katowicach
14. dr Sylwester Bębas, UP w Krakowie

Rok 2021

 1. dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW
 2. dr hab. Aleksandra Korwin - Szymanowska, prof. AEH
 3. dr hab. Irena Pospiszyl, prof. APS im. M. Grzegorzewskiej
 4. dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr
 5. dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS
 6. dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz
 7. ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. UKSW
 8. ks. dr Paweł Wojtas, prof. WSBiO
 9. dr Maria Gordon
 10. dr Aneta Paszkiewicz, PWSZ Chełm

 

Rok 2020

 1. dr hab. Piotr Chomczyński, prof. UŁ
 2. dr hab. Leszek Kania, prof. UZ
 3. dr hab. Jerzy Nikołajew, prof. UO
 4. dr hab. Maciej Rogalski, prof. Uczelni Łazarskiego
 5. dr hab. Renata Szczepanik, prof. UŁ
 6. dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr
 7. dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS
 8. ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. UKSW
 9. dr Aneta Paszkiewicz, PWSZ Chełm
 10. dr Andrzej Piotrowski, UG

Rok 2019

 1. dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS
 2. dr hab. Jerzy Nikołajew,  prof. UO
 3. dr Aneta Paszkiewicz, PWSZ Chełm
 4. dr hab. Maciej Rogalski, prof. Uczelni Łazarskiego
 5. dr hab. Renata Szczepanik, prof. UŁ
 6. dr hab. Leszek Kania,  prof. UZ
 7. ks. dr Paweł Wojtas, WSBIO
 8. dr Katarzyna Nawrocka, APS
 9. prof. zw. dr hab. Wiesław Caban, UJK
 10. dr Robert Poklek

Rok 2018

 1. dr Jakub Czarkowski, WSB w Warszawie
 2. mjr dr Dariusz Fudali, MŻWiWPPRL
 3. dr Maria Gordon
 4. dr hab. prof. UWr Tomasz Kalisz
 5. dr hab. prof. ASzWoj Tomasz Kośmider
 6. kpt. SW dr Mariusz Kuryłowicz
 7. dr hab. prof. UMCS Agnieszka Lewicka-Zelent
 8. mjr SW w st. spocz. dr Robert Poklek, UAM
 9. dr hab. Tomasz Przesławski
 10. dr hab. prof. Uczelni Łazarskiego Maciej Rogalski
 11. dr hab. prof. UŁ Renata Szczepanik
 12. dr hab. prof. Pedagogium Krzysztof Wojcieszek

Rok 2017

 1.  prof. dr hab. Teodor Szymanowski
 2.  prof. dr hab. Stefan Lelental
 3.  prof. dr hab. Grażyna B. Szczygieł
 4.  prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
 5.  prof. dr hab. Piotr Stępniak
 6.  prof. dr hab. Zbigniew Lasocik
 7.  dr hab. prof. UMCS Agnieszka Lewicka-Zelent
 8.  dr hab. prof. UWM Sławomir Przybyliński
 9.  dr hab. prof. KUL Iwona Niewiadomska
 10.  dr hab. prof. UWr Tomasz Kalisz
 11.  dr Maria Gordon
 12.  dr Jacek Pomiankiewicz
 13.  dr Krystian Bedyński
 14.  dr Tomasz Głowik
 15.  dr Adam Kwieciński

Rok 2016

 1.  prof. dr hab. Grażyna B. Szczygieł
 2.  prof. dr hab. Teodor Szymanowski
 3.  dr hab. prof. WSFiZ Aleksandra Korwin-Szymanowska
 4.  dr hab. prof. UW Tomasz Przesławski
 5.  dr hab. prof. UŁ Aldona Nawój-Śleszyński
 6.  dr Maria Gordon
 7.  dr Tomasz Głowik