PWP

Strona główna

Komunikaty

Zgłaszanie artykułów do druku

Szanowni Państwo. Od dnia 15 lutego 2019 r. uruchomiony został mechnizm informatyczny, za pośrednictwem którego możliwe jest nadsyłanie do naszej redakcji utworów do druku. Mechanizm ten dostępny jest na stronie internetowej Przeglądu Więziennictwa Polskiego (przycisk "Logowanie" lub link "zgłoś swój artykuł"). Ten sposób zgłaszania tekstów jest preferowany przez redakcję. Autorów, którzy z jakichkolwiek względów nie mogą z niego skorzystać prosimy o nadsyłanie swoich utworów pocztą elektroniczną na adres pwp@pwp.edu.pl.

Zmiana wydawcy Przeglądu Więziennictwa Polskiego

W dniu 12 października 2018 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego, a Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie reprezentowaną przez mjr. dr Marcina Strzelca. Porozumienie dotyczyło przekazania Uczelni wydawanego przez Centralny Zarząd Służby Więziennej Kwartalnika „Przegląd Więziennictwa Polskiego”.