PWP

Strona główna

Komunikaty

 

„The Prison Systems Review” w najnowszym wykazie czasopism naukowych MEiN !

 

Z przyjemnością informujemy, iż kwartalnik naukowy ”The Prison Systems Review”, ukazujący się poprzednio pod nazwą: „Przegląd Więziennictwa Polskiego”,  pozytywnie przeszedł proces oceny i znalazł się w najnowszym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, opublikowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie „The Prison Systems Review”, autorom przysługuje 100 punktów !

 

 

 

 

 

 

Wydanie archiwalne

>>Nr 111 II kw. 2021<<

Noty o autorach nr 111

Spis treści

>>Nr 110 I kw. 2021<<

Noty o autorach nr 111

Spis treści 

 

>>Nr 109 IV kw. 2020<<

Noty o autorach nr 109 

Spis treści 

 

>>Nr 108 III kw. 2020<<

Noty o autorach nr 108 

Spis treści 

 

>>Nr 107 II kw. 2020<<

Noty o autorach nr 107 

Spis treści


>>Nr 106 I kw. 2020<<

Noty o autorach nr 106

Spis treści 

 

Zgłaszanie artykułów do druku

Szanowni Państwo. Od dnia 15 lutego 2019 r. uruchomiony został mechnizm informatyczny, za pośrednictwem którego możliwe jest nadsyłanie do naszej redakcji utworów do druku. Mechanizm ten dostępny jest na stronie internetowej Przeglądu Więziennictwa Polskiego (przycisk "Logowanie" lub link "zgłoś swój artykuł"). Ten sposób zgłaszania tekstów jest preferowany przez redakcję. Autorów, którzy z jakichkolwiek względów nie mogą z niego skorzystać prosimy o nadsyłanie swoich utworów pocztą elektroniczną na adres pwp@pwp.edu.pl.

Zmiana wydawcy Przeglądu Więziennictwa Polskiego

W dniu 12 października 2018 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego, a Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie reprezentowaną przez mjr. dr Marcina Strzelca. Porozumienie dotyczyło przekazania Uczelni wydawanego przez Centralny Zarząd Służby Więziennej Kwartalnika „Przegląd Więziennictwa Polskiego”.