PWP

Home

2017, Volume 96, Issue 3

Powrotność skazanych do zakładów karnych


Aleksandra Leszczyńska1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Doktorantka w Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki


Author for correspondence: Aleksandra Leszczyńska; Doktorantka w Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki; email: leszczynska.aleksandra@o2.pl

Aleksandra Leszczyńska: -Full text

Summary (original language)

Artykuł ukazuje narastający z roku na rok problem powrotności skaza-nych do zakładów karnych. Autorka przedstawia zagadnienie w oparciu o dane statystyczne, które nie pozostawiają złudzeń co do skali przedmio-towego problemu i wręcz alarmują stosowne organy do reakcji. Zawarte w opracowaniu wnioski pozwalają wysnuć pewne teorie na temat zarówno podłoża zjawiska, jak i recepty na jego rozwiązanie.


Key words

osadzeni, zakłady karne, recydywa, statystyki, prison re-entry, offenders, recidivism, prisoner, peniten-tiary facilities, statistics, quantitative data analysis