PWP

Home

2017, Volume 96, Issue 3

Poziom pro-aktywności kobiet odbywających karę pozbawienia wolności


Bartosz Kwiatkowski1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1doktorant Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Dział Penitencjarny w Areszcie Śledczym w Opolu


Author for correspondence: Bartosz Kwiatkowski; doktorant Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Dział Penitencjarny w Areszcie Śledczym w Opolu; email: kwiatkowski34@gmail.com

Bartosz Kwiatkowski: -Full text

Summary (original language)

Zachowania proaktywne decydują o osiągnięciach człowieka w różnych sytuacjach życiowych. Proaktywność jest dyspozycją zależną od czynników osobowościowych oraz kontekstualnych, która determinuje podejmowanie intencjonalnych aktywności nastawionych na zmianę ak-tualnego środowiska. W artykule zaprezentowano wyniki proaktywności ogólnej skazanych kobiet. Ponadto przedstawiono wpływ wieku i systemu odbywania kary na skłonność osadzonych do stosowania proaktywnych działań.


Key words

poziom proaktywności ogólnej, aktywności i działa-nia, orientacja przyszłościowa, okresy życia, system odbywania kary, pro-activity levels, proactive behaviors, imprisonment sentencing system, female prison population, age factor, goals and achievements, future orientation and planning, time perspective