PWP

Strona główna

2016, Volume 93, Issue 4

Koszty kary kryminalnej


Karolina A. Wiśniewska1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Doktorantka w Zakładzie Prawa Karnego i Kryminologii , Uniwersytet w Białymstoku


Autor korenspondencyjny: Karolina A. Wiśniewska; Doktorantka w Zakładzie Prawa Karnego i Kryminologii , Uniwersytet w Białymstoku; email: pwp@pwp.edu.pl

Karolina A. Wiśniewska: -Full text

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza kosztów kary kryminalnej z perspektywy teorii ekonomicznej w prawie karnym. W rozważaniach uwzględniono poszczególne rodzaje kar kryminalnych oraz wpływ ich wykonywania na skazanych i pozostałą część społeczeństwa.

 


Słowa kluczowe

kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności, koszty kary kryminalnej, środki alternatywne do kary pozbawienia wolności.