PWP

Strona główna

2016, Volume 93, Issue 4

Proaktywne konstruowanie przyszłości w izolacji więziennej


Bartosz Kwiatkowski1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Psycholog w Areszcie Śledczym w Opolu.


Autor korenspondencyjny: Bartosz Kwiatkowski; -, Psycholog w Areszcie Śledczym w Opolu.; email: kwiatkowski34@gmail.com

Bartosz Kwiatkowski: -Full text

Streszczenie

W artykule przedstawiono zagadnienie proaktywności osób odbywających karę pozbawienia wolności. Osadzeni mogą podejmować proaktywne działania i aktywności nastawione na lepsze życie w przyszłości. A zatem praca ze skazanymi powinna uwzględniać wzbudzanie w nich proaktywności, aby zapobiegać ponownemu powrotowi do więzienia. Do pomiaru spostrzeganej proaktywności osadzonych skonstruowano skalę proaktywności w izolacji więziennej (SPIW15), która odznacza się satysfakcjonującymi wynikami rzetelności i trafności, a więc może być stosowana wśród wszystkich osób uwięzionych.


Słowa kluczowe

proaktywność, aktywności i działania, przygotowanie do życia na wolności, środowisko więzienne