PWP

Strona główna

2016, Volume 93, Issue 4

Józef Szymanowski (1748-1801)− humanista, polityk, karnista, poeta


Michał Korwin-Szymanowski1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Fundacja Zielony Promień


Autor korenspondencyjny: Michał Korwin-Szymanowski; -, Fundacja Zielony Promień; email: pwp@pwp.edu.pl

Michał Korwin-Szymanowski: -Full text

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest żyjącemu w XVIII wieku Józefowi Szymanowskiemu, zajmującemu się procesem karnym i jego przebiegiem, a znanemu w środowisku nauk prawnych z racji prac związanych z przygotowaniem tzw. Kodeksu Stanisława Augusta Poniatowskiego. W artykule zostanie przedstawiona sylwetka tego prawnika (z zainteresowań) w ujęciu chronologicznym, uwzględniająca także pozostałe obszary, w których był aktywny. Omówienie zaangażowania w politykę lokalną i krajową oraz efektów jego zainteresowań poetyckich ma pozwolić na pełniejsze poznanie J. Szymanowskiego. Autor, prezentując dorobek polityczny oraz literacki, ukazuje bogactwo zainteresowań tego prawdziwie humanistycznego prawnika.

 


Słowa kluczowe

Szymanowski, kodeks, Poniatowski, Rzeczpospolita, Mazowsze, rokoko, poezja