PWP

Home

2016, Volume 92, Issue 3

Systemy wykonywania kary pozbawienia wolności i ich potencjał reedukacyjny


Aldona Nawój-Śleszyński1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Zakład Prawa Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki


Author for correspondence: Aldona Nawój-Śleszyński; Zakład Prawa Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki; email: aldona.nawoj@wp.pl

Aldona Nawój-Śleszyński: -Full text

Summary (original language)

Systemy wykonywania kary pozbawienia wolności są nową instytucją prawa karnego wykonawczego. Wprowadzone zostały do Kodeksu karnego wykonawczego w 1997 r. (art. 81 kkw). Systemy te mają różny potencjał reedukacyjny. Największy te, których wykonywanie jest oparte na indywidualnym programie oddziaływania lub indywidualnym programie terapeutycznym. W latach 1998-2015 średnio rocznie w systemie programowanego oddziaływania odbywało karę 56,3% skazanych, w systemie zwykłym 36,8% oraz terapeutycznym 6,9%. Przeludnienie więzień w latach 2000-2010 miało wpływ na spadek odsetka skazanych odbywających karę w systemie programowanego oddziaływania. Miarą sukcesu wykonywania kary pozbawienia wolności jest wskaźnik powrotu do przestępstwa. Z badań nad ponowną karalnością po odbyciu kary pozbawienia wolności wynika, że recydywa niezależnie od systemu wykonywania kary jest wysoka. Istnieją różnego rodzaju uwarunkowania takiego stanu rzeczy. Nie znaczy jednak, że to narzędzie (systemy) jest bezużyteczne w walce z przestępczością. Wręcz przeciwnie, należy stworzyć optymalne warunki wykorzystana jego walorów reedukacyjnych.


Key words

indywidualizacja penitencjarna, systemy wykonywania kary pozbawienia wolności, potencjał reedukacyjny, indywidualny program oddziaływania, indywidualny program terapeutyczny, penitentiary individualisation, systems of custodial sentence execution, corrective potential, individual rehabilitation program, individual therapeutic program