PWP

Home

2016, Volume 92, Issue 3

Nowelizacja nowelizacji w zakresie prawa karnego − wybrane zagadnienia z ostatniej nowelizacji


Iwona Zielinko1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Fundacja Kobiet Prawników


Author for correspondence: Iwona Zielinko; -, Fundacja Kobiet Prawników; email: iwonazielinko@o2.pl

Iwona Zielinko: -Full text

Summary (original language)

Zmiany w prawie karnym uchwalone ustawą z 11 marca 2016 r. dotyczą kodeksu karnego (kk), kodeksu postępowania karnego (kpk) oraz kodeksu karnego wykonawczego (kkw). Dozór elektroniczny jest sposobem wykonywania kary pozbawienia wolności. Poszerzono kompetencje referendarzy sądowych. W procedurze karnej zasada kontradyktoryjności ustąpiła pierwszeństwa zasadzie prawdy materialnej. Zaszły rewolucyjne zmiany art. 233 kk.

 


Key words

kodeks karny, dozór elektroniczny, referendarz sądowy, prawda materialna, kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy, the Polish Criminal Code, electronic surveillance, court referendary, the objective truth, the Polish Criminal Procedure Code, the Polish Executive Criminal Code