PWP

Home

2016, Volume 92, Issue 3

Rola zatrudnienia w procesie odchodzenia od aktywności przestępczej i osłabienia wizerunku recydywisty


Renata Szczepanik1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki


Author for correspondence: Renata Szczepanik; Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki; email: renata.szczepanik@uni.lodz.pl

Renata Szczepanik: -Full text

Summary (original language)

W artykule przedstawiono wyniki badań biograficznych przeprowadzonych wśród recydywistów odbywających karę pozbawienia wolności. Zainteresowaniem objęto doświadczenia mężczyzn związane z ich zatrudnieniem oraz nadawane przez nich znaczenia pracy w działaniach na rzecz unikania powrotu do więzienia. Punktem wyjścia dla analiz uczyniono następujące pytania: jakie znaczenie ma praca dla recydywistów? W jaki sposób zatrudnienie pomaga im kamuflować swoją działalność przestępczą? Jakie miejsce oraz znaczenie odgrywa praca w próbach zerwania z przestępczym stylem życia?


Key words

badania biograficzne, recydywiści, zrywanie z przestępczym stylem życia, kamuflowanie przestępczego stylu życia, praca po opuszczeniu więzienia, biographical study, reoffending, breaking away from the world of crime, camouflaging habitual offending, employment after prison