PWP

Home

2016, Volume 92, Issue 3

Rozwój programów nauczania pedagogiki resocjalizacyjnej. Studencki głos w dyskusji naukowej


Agnieszka Nymś1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Doktorantka w Zakładzie Penitencjarystyki na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Author for correspondence: Agnieszka Nymś; -, Doktorantka w Zakładzie Penitencjarystyki na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; email: agnieszka.nyms@amu.edu.pl

Agnieszka Nymś: -Full text

Summary (original language)

Artykuł prezentuje zagadnienie rozwoju programów nauczania pedagogiki resocjalizacyjnej. Kluczowym aspektem rozważań jest studencki punkt widzenia. Najważniejsza część dotyczy dróg rozwoju dyskursu naukowego, natomiast zakończenie odnosi się do dylematów etycznych.

 


Key words

program nauczania, resocjalizacja, studenci, curriculum, resocialization, students