PWP

Home

2018, Volume 98, Issue 1

Zagrożenia w placówkach penitencjarnych jako źródło obaw funkcjonariuszy


Mateusz Kuźmik1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Doktorant w zakresie pedagogiki , Uniwersytet Zielonogórski


Author for correspondence: Mateusz Kuźmik; Doktorant w zakresie pedagogiki , Uniwersytet Zielonogórski; email: kuzmik.mateusz@gmail.com

Mateusz Kuźmik: -Full text

Summary (original language)

Zagrożenia związane z pracą w placówkach penitencjarnych mogą być źródłem obaw doświadczanych przez funkcjonariuszy. Te z kolei mogą być zarówno pomocą, jak i przeszkodą w budowaniu bezpieczeństwa wspomnianych instytucji. Autorski indeks obaw odznacza się wysoka rzetelnością.


Key words

funkcjonariusze, zagrożenia, obawy, instytucje, bezpieczeństwo, functionaries, threats, anxiety, institutions, security