PWP

Home

2018, Volume 98, Issue 1

Uwarunkowania autoagresji wśród skazanych


Emilia Dykty1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Kierownik Centrum Pomocy Postpenitencjarnej i Terapii Uzależnień w Gdańsku


Author for correspondence: Emilia Dykty; -, Kierownik Centrum Pomocy Postpenitencjarnej i Terapii Uzależnień w Gdańsku; email: emilia.dykty@gmail.com

Emilia Dykty: -Full text

Summary (original language)

Artykuł przedstawia wyniki badań autoagresji wśród recydywistów. Celem badań było poznanie czynników mających znaczenie w patogenezie samoagresji badanych skazanych. Badanie pokazało, że znaczenie mają: trudne doświadczenia z dzieciństwa oraz problemy ze zdrowiem psychicznym i kumulacja tych negatywnych czynników, a także odbywanie kary pozbawienia wolności po raz kolejny.

 


Key words

autoagresja, etiologia, skazani, urazy psychiczne, zaburzenia psychiczne, auto-aggression, etiology, prisoners, trauma, mental disorders