PWP

Home

2018, Volume 98, Issue 1

Rodzina a poczucie sensu życia u osadzonych


Marta Szaro1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Psychologii w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski


Author for correspondence: Marta Szaro; Doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Psychologii w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski; email: martaszaro@gmail.com

Marta Szaro: -Full text

Summary (original language)

Tematem niniejszego artykułu jest ocena związku między posiadaniem rodziny a poczuciem sensu życia osadzonych. Wyniki wskazują, że poczucie sensu życia w grupach osadzonych mających i niemających rodzinę istotnie się różni. Ciekawych wniosków dostarcza także analiza pytań otwartych.

 


Key words

sens życia, rodzina, osadzeni, meaning of life, family, prisoners