PWP

Home

2018, Volume 98, Issue 1

Badanie poligraficzne śladu pamięciowego w kontekście osób skazanych za przestępstwa seksualne


Oliwia Łącała1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, -


Author for correspondence: Oliwia Łącała; -, -; email: -

Oliwia Łącała: -Full text

Summary (original language)

W Polskim systemie prawnym obszar wykorzystania badań poligraficznych osób skazanych za przestępstwa jest zupełną nowością i kwestią jeszcze nieuregulowaną żadnymi przepisami. Artykuł prezentuje dotychczasowy dorobek naukowy dotyczący wykorzystywania poligrafu do badań śladu pamięciowego przestępców skazanych za czyny zabronione godzące w wolność seksualną. Analizę przeprowadzono w oparciu o dorobek badań poligraficznych sprawców na terenie Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Na tej podstawie autor przedstawia wartość i celowość wprowadzenia metody do polskiego wymiaru sprawiedliwości. Oprócz celów wydobywczych i pomocniczych dla procesu karnego, dodatkowym celem w tym przypadku jest kontrola skazanych podczas terapii i resocjalizacji, a także zapewnienie generalnej prewencji przed recydywą sprawców.


Key words

ślad pamięciowy, badanie poligraficzne, przestępca seksualny, memory trace, polygraph test, sex offender