PWP

Home

2018, Volume 101, Issue 4

Emocje doświadczane przez osoby osadzone w zakładzie karnym


Aneta Paszkiewicz1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie


Author for correspondence: Aneta Paszkiewicz; -, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie; email: anetajan5@wp.pl

Aneta Paszkiewicz: -Full text

Summary (original language)

W artykule podjęta została próba przedstawienia emocji, jakie towarzyszą osobie osadzonej w zakładzie karnym. W dużej mierze są to emocje trudne, mające destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie człowieka w warunkach izolacji więziennej. Osadzonemu potrzebna jest w tym zakresie fachowa pomoc np. psychologa, jak i wsparcie życzliwego i rozumiejącego wychowawcy.


Key words

zakład karny, osoba osadzona, emocje, penitentiary, prisoner, emotions