PWP

Home

2018, Volume 101, Issue 4

Wymogi formalne przyjęcia do Służby Więziennej (cz. 1)


Paweł Gacek1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Radca w Komendzie Głównej Policji , Czynny funkcjonariusz Policji


Author for correspondence: Paweł Gacek; Radca w Komendzie Głównej Policji , Czynny funkcjonariusz Policji; email: p.gacek@wp.pl

Paweł Gacek: -Full text

Summary (original language)

Głównym celem tego artykułu było omówienie problematyki odnoszącej się do warunków formalnych umożliwiających nawiązanie stosunku służbowego z funkcjonariuszem Służby Więziennej. Wszystkie przesłanki, które umożliwiają nawiązanie stosunku służbowego pomiędzy kandydatem a tą formacją, są wymienione w treści art. 38 ustawy o Służbie Więziennej. Zostały one przedstawione i omówione w poszczególnych częściach tego artykułu. Warto także dodać, że wymogi zawarte w art. 38 ustawy o Służbie Więziennej nie tworzą stosunku służbowego, ale mają na niego zasadniczy wpływ. Pozwalają bowiem na jego zainicjowanie oraz determinują jego byt.


Key words

wymogi formalne przyjęcia do służby w Służbie Więziennej, kandydat do służby w Służbie Więziennej, zatrudnienie w Służbie Więziennej, postępowanie kwalifikacyjne, służba w Służbie Więziennej, circumstances for service, candidate for service, employment, qualification procedure, service