PWP

Strona główna

2018, Volume 101, Issue 4

Zagrożenie korupcją w Służbie Więziennej


Karolina Nikołajew1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Aplikantka adwokacka ORA w Lublinie


Autor korenspondencyjny: Karolina Nikołajew; -, Aplikantka adwokacka ORA w Lublinie; email: karolina-nikolajew@wp.pl

Karolina Nikołajew: -Full text

Streszczenie

Problem korupcji dotyczy wszystkich obszarów życia społecznego. W warunkach zakładów karnych i aresztów śledczych korupcji sprzyja obecność w nich sprawców wywodzących się z przestępczości zorganizowanej. Dlatego też powołano pełnomocnika do spraw przeciwdziałania korupcji w Służbie Więziennej współdziałającego z innymi organami państwa. Brakuje też danych służbowych dotyczących korupcji w więziennictwie, chociaż skala zjawiska nie jest zbyt duża.


Słowa kluczowe

Służba Więzienna, korupcja, przestępczość zorganizowana, Prison Service, corruption, organized crime