PWP

Home

2019, Volume 103, Issue 2

Multimodalna teoria samoregulacji SOS dla przestępców seksualnych


Kazimierz Pospiszyl1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Katedra Psychologii Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie


Author for correspondence: Kazimierz Pospiszyl; -, Katedra Psychologii Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie; email: -

Kazimierz Pospiszyl: -Full text

Summary (original language)

Artykuł przedstawia terapię przestępców seksualnych na podstawie teorii wspomnianej w tytule, podkreślając, że jest to jedna z najnowszych strategii rehabilitacji społecznej opartej na podstawie zwiększania poziomu samoregulacji. Przed przedstawieniem głównego zagadnienia wspomniano o niektórych wcześniejszych próbach oparcia terapii przestępców seksualnych na wzmocnieniu poziomu samoregulacji. W ten sposób omówiono pomysły opracowane przez T. Warda i S.M. Hadsona model samoregulacji (SRM), a model SRM-R został udoskonalony, a także zaprezentowano popularny model Good Live (GLM). Istota i nowoczesne rozwiązania programu opartego na multimodalnej teorii samoregulacji (Multi-modal Self Regulation Theory) (SOS) zostały przedstawione na tle wcześniej przedstawionych pomysłów dotyczących organizacji interakcji rehabilitacyjnych. Główną częścią niniejszego artykułu jest prezentacja działań terapeutycznych wykonywanych w ramach realizacji dziesięciu kolejnych modułów programu SOS. Zostało zrobione to w nadziei, że ten program zainspirowałby polskich psychologów i oficerów zakładu penitencjarnego na ich własne doświadczenia podobne do tych przedstawionych w artykule. Na koniec autor starał się ocenić dobre i słabe strony słabych punktów przedstawionego programu terapii.


Key words

terapia przestępców seksualnych, sexual offenders therapy