PWP

Home

2019, Volume 103, Issue 2

Opieka medyczna w więzieniach Królestwa Polskiego (1815-1914)


Jerzy Czołgoszewski1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Author for correspondence: Jerzy Czołgoszewski; Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; email: -

Jerzy Czołgoszewski: -Full text

Summary (original language)

W więzieniach Królestwa Polskiego panowały wręcz nieludzkie warunki, o których przekonał się osobiście w 1818 r. car Aleksander I. Pomimo reform, na początku XX wieku stan sanitarny obiektów więziennych oraz warunki w celach były bardzo złe. W artykule omówiono regulacje prawne więziennej opieki medycznej, działalność lazaretów oraz przedstawiono sytuację sanitarną więzień, która negatywnie wpływała na zdrowie więźniów.


Key words

Królestwo Polskie, więzienie, opieka medyczna, lekarze, lazarety więzienne, Kingdom of Poland, prison, medical care, doctors, prison hospitals