PWP

Home

2019, Volume 103, Issue 2

Prawo osób tymczasowo aresztowanych i skazanych do korzystania z wolności religijnej w Polsce


Agnieszka Kilińska-Pękacz1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


Author for correspondence: Agnieszka Kilińska-Pękacz; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; email: -

Agnieszka Kilińska-Pękacz: -Full text

Summary (original language)

Celem artykułu jest analiza regulacji prawnych w zakresie prawa skazanego do korzystania z wolności religijnej. Jest to jedno z podstawowych praw przynależnych każdemu człowiekowi, w tym również osobie w warunkach izolacji penitencjarnej. W artykule przeanalizowano m.in. prawo do wolności religijnej w zależności od typu zakładu karnego. W niniejszej pracy wykorzystano metodę formalno-dogmatyczną, opierając się na analizie wybranych przepisów kodeksu karnego wykonawczego oraz stanowisk przedstawicieli prawa.


Key words

religia, osadzony, zakład karny, religion, embedded, prison