PWP

Home

2019, Volume 103, Issue 2

Funkcja izolacyjno-zabezpieczająca kary pozbawienia wolności a typologia zakładów karnych


Aleksandra Leszczyńska 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Wydziału Prawa i Administracji , Uniwersytet Łόdzki


Author for correspondence: Aleksandra Leszczyńska ; Wydziału Prawa i Administracji , Uniwersytet Łόdzki; email: leszczynska.aleksandra@o2.pl

Aleksandra Leszczyńska : -Full text

Summary (original language)

Polski system penitencjarny obejmuje 3 rodzaje instytucji karnych: zamkniętą, półotwartą i otwartą, które są jednym z przejawów indywidualizacji kary izolacji. Funkcję izolacji i ochrony kary pozbawienia wolności realizują instytucje karne, w szczególności poprzez ich typologię. Różne rodzaje instytucji karnych wyróżniają się stopniem ochrony i izolacji skazanych oraz wynikającymi z nich prawami i obowiązkami. Na etapie wykonywania kary pozbawienia wolności pełni funkcję izolacyjną i ochronną, jednocześnie zaspokajając poczucie sprawiedliwości w społeczeństwie. Sprawca jest izolowany, a izolacja ta stanowi ochronę przed dalszymi przestępstwami. W tym opracowaniu zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie: czy funkcję izolacji i ochrony można skutecznie wdrożyć w każdym typie zakładu karnego?


Key words

zakłady karne, typy zakładów karnych, kara pozbawienia wolności. , prison, types of penal institutions, imprisonment