PWP

Home

2019, Volume 105, Issue 4

O interdyscyplinarność studiów nad kulturą penalną – wprowadzenie do dyskusji


Maciej Kasprzyk1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1IBR, WSKiP


Author for correspondence: Maciej Kasprzyk; IBR, WSKiP; email: -

Maciej Kasprzyk: -Full text

Summary (original language)

Przedmiotem artykułu jest problem celowości prowadzenia interdyscyplinarnych badań nad pojęciem kultury penalnej. Omówione zostały społeczne pożytki z prowadzenia badań tego typu, a także następstwa dla przyszłych badań szczegółowych.


Key words

interdyscyplinarność, metodologia, kultura penalna, prawo karne, kryminologia filozoficzna., interdisciplinarity, methodology, penal culture, criminal law, philosophical criminology