PWP

Home

2019, Volume 105, Issue 4

Oddziaływania terapeutyczne stosowane wobec osadzonych dokonujących intencjonalnych samouszkodzeń


Bartosz Kwiatkowski1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, AŚ


Author for correspondence: Bartosz Kwiatkowski; -, AŚ; email: -

Bartosz Kwiatkowski: -Full text

Summary (original language)

Populacja więzienna dokonująca intencjonalnych samouszkodzeń stanowi jedną z trudniejszych grup do pracy terapeutycznej. Wynika to z faktu osobistej historii życia osób pozbawionych wolności, jak i negatywnych wpływów środowiska opresyjnego, w którym się znaleźli. Redukcja lub całkowita eliminacja zachowań autoagresywnych osadzonych wymaga zastosowania efektywnych oddziaływań psychologicznych. Jak pokazują badania empiryczne, zastosowanie terapii psychodynamicznej, terapii poznawczo-behawioralnej lub terapii dialektyczno-behawioralnej w istotny sposób przyczynia się do zmniejszenia liczby dokonywanych samouszkodzeń. 


Key words

zachowania autoagresywne, oddziaływania terapeutyczne,, terapia poznawczo-behawioralna, osoby pozbawione wolności, self-mutilating behaviours, therapeutic impacts, cognitive-behavioral therapy, persons deprived of liberty