PWP

Home

2019, Volume 105, Issue 4

Joseph Borecky więzień Alcatraz nr 1032. Przyczynek do badań kryminologicznych nad społecznością skazanych w najsłynniejszym amerykańskim zakładzie karnym


Bartosz Kułan1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1ISPP, WSKiP


Author for correspondence: Bartosz Kułan; ISPP, WSKiP; email: -

Bartosz Kułan: -Full text

Summary (original language)

Niniejszy artykuł przedstawia losy więźnia Alcatraz − Josepha Boreckyego. Przebywał on w więzieniu Alcatraz od 8 marca 1953 r. do 7 lutego 1957 r. W pierwszej części pracy przedstawiono krótki zarys historii najcięższego amerykańskiego więzienia. W dalszej części przybliżono losy Josepha Boreckyego, który był synem słowackich emigrantów, którzy osiedlili się w polskiej dzielnicy w Cleveland w stanie Ohio. W wieku nastoletnim Borecky wszedł w pierwsze konflikty z prawem. Kolejne przestępstwa i próba ucieczki z więzienia ostatecznie doprowadziły do przeniesienia go na Alcatraz. Spędził tam prawie cztery lata. Artykuł niniejszy jest próbą przedstawienia jego drogi życiowej.


Key words

Alcatraz, Joseph Borecky, więziennictwo, amerykański system penitencjarny., Alcatraz, Alcatraz,, prison system, American penitentiary system.