PWP

Home

2020, Volume 106, Issue I

Zakaz podejmowania przez funkcjonariusza Służby Więziennej zajęcia zarobkowego poza służbą bez zezwolenia przełożonego


Paweł Gacek1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Komenda Główna Policji


Author for correspondence: Paweł Gacek; -, Komenda Główna Policji; email: -

Paweł Gacek: -Full text

Summary (original language)

Artykuł w całości poświęcony jest problematyce związanej z zakazem wykonywania przez funkcjonariusza Służby Więziennej zajęcia zarobkowego poza służbą bez zgody jego przełożonego. Pomimo tego, że pragmatyka służbowa odnosi się w treści art. 160 ustawy o Służbie Więziennej do pojęcia „zajęcie zarobkowe” ani w tej ustawie, ani w innych aktach prawnych pojęcie to nie zostało zdefiniowane. Skupiono zatem uwagę na zakresie tego pojęcia oraz na jego definicji. Ponadto szczegółowo opisano procedurę, która umożliwia ubieganie się o zezwolenie na wykonywanie zajęcia zarobkowego przez funkcjonariusza Służby Więziennej.


Key words

Służba Więzienna, funkcjonariusz Służby Więziennej, stosunek służbowy, zajęcie zarobkowe, ezwolenie na wykonywanie zajęcia zarobkowego poza służbą