PWP

Home

2020, Volume 107, Issue II

O sądowym, bezprawnym pozbawieniu  wolności w postępowaniu wykonawczym  na przykładzie jednej sprawy


Tomasz Przesławski 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Uniwersytet Warszawski


Author for correspondence: Tomasz Przesławski ; -, Uniwersytet Warszawski; email: -

Tomasz Przesławski : -Full text

Summary (original language)

Przedmiotem artykułu jest przypadek bezprawnego pozbawienia wolności człowieka na podstawie rozstrzygnięcia sądu penitencjarnego z uwzględnieniem działalności administracji sądowej, penitencjarnej i kuratorskiej. Stan faktyczny sprawy analizowany jest na płaszczyźnie odpowiedzialności karnej, cywilnej i dyscyplinarnej.


Key words

Bezprawne pozbawienie wolności, zadośćuczynienie, odpowiedzialność karna, odpowiedzialność dyscyplinarna, Unlawful deprivation of liberty, redress, criminal liability, disciplinary liability