PWP

Home

2020, Volume 107, Issue II

Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec kobiet w Polsce – wybrane zagadnienia


Jacek Pomiankiewicz1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, WSBiO


Author for correspondence: Jacek Pomiankiewicz; -, WSBiO; email: -

Jacek Pomiankiewicz: -Full text

Summary (original language)

Autor omawia akty prawne, które są podstawą funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego i dotyczą wykonania kary pozbawienia wolności wobec kobiet. W systemie polskim zasadniczo prawa kobiet i mężczyzn pozbawionych wolności są równe, poza wyjątkami wynikającymi z odrębności płci (kobiety mają większą niż mężczyźni trudność z przystosowaniem się do warunków izolacji więziennej). Autor zwraca też uwagę na odstępstwa od ogólnych zasad wykonywania kary pozbawienia wolności. Omawia obraz psychologiczny kobiet w zakładzie karnym oraz oddziaływania resocjalizacyjne stosowane wobec nich, opisuje także najbardziej znane zakłady karne dla kobiet, tj. w Grudziądzu, Lublińcu, Krzywańcu i Czersku. Współcześnie w Polsce obowiązujące regulacje oraz praktyki związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności wobec kobiet uwzględniają międzynarodowe standardy


Key words

więziennictwo, kara pozbawienia wolności, resocjalizacja, kobieta, prison system, imprisonment, resocialization, woman