PWP

Home

2020, Volume 107, Issue II

Problematyka aksjologiczno-wychowawcza w profilaktyce społecznej i resocjalizacji. Wprowadzenie do dyskusji


Konrad Wierzbicki1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie


Author for correspondence: Konrad Wierzbicki; -, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie; email: konrad.wierzbicki@wskip.edu.pl

Konrad Wierzbicki: -Full text

Summary (original language)

Punktem wyjścia dla tej jubileuszowej refleksji będą wybrane definicje dotyczące problematyki aksjologiczno-wychowawczej, które z punktu widzenia działalności oraz dorobku naukowego prof. Krystyny Ostrowskiej stanowić mogą koncepcję dla rozwoju współczesnych modeli resocjalizacyjnych.


Key words

profilaktyka społeczna, resocjalizacja, wartości, współczesne modele resocjalizacyjne, social prevention, social rehabilitation, values, contemporary social rehabilitation models