PWP

Home

2020, Volume 107, Issue II

Duszpasterstwo więzienne – wybrane formy i przykłady – rozważania praktyka


Paweł Wojtas1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, WSBiO


Author for correspondence: Paweł Wojtas; -, WSBiO; email: -

Paweł Wojtas: -Full text

Summary (original language)

Celem artykułu jest przedstawienie z perspektywy historyczno-pastoralnej przykładów działalności duszpasterstwa więziennego oraz jego rozwoju na tle przemian polskiego więziennictwa.


Key words

Biblia, definicja i historia religii, więzienie, więzień, system więziennictwa, Bible, definitione and history of religion, prison, prisoners, prison system