PWP

Home

2020, Volume 108, Issue III

Realizacja prawa osób pozbawionych wolności do poszanowania życia rodzinnego w kontekście stosowania art. 141a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego


Kamila Kotowska1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, RPO


Author for correspondence: Kamila Kotowska; -, RPO; email: -

Kamila Kotowska: -Full text

Summary (original language)

W publikacji przedstawiono praktyczne zastosowanie art. 141a § 1 kodeksu karnego wykonawczego (k.k.w.) jako formy realizacji prawa osób pozbawionych wolności do poszanowania życia rodzinnego. Odwołano się do wybranych skarg wpływających do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich od osób pozbawionych wolności i na ich podstawie przedstawiono postulaty zmian.


Key words

pozbawienie wolności, ochrona życia rodzinnego, przepustka losowa, środki ochronne, deprivation of liberty, protection of family life, compassionate leave, protective measures