PWP

Home

2020, Volume 108, Issue III

Etyczne wykorzystanie reguł wpływu społecznego – Model Głównych Motywów Wpływu Społecznego skuteczną drogą do zmiany w instytucjach resocjalizacyjnych


Tomasz Korczyński1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Zakład Karny w Opolu Lubelskim


Author for correspondence: Tomasz Korczyński; -, Zakład Karny w Opolu Lubelskim; email: -

Tomasz Korczyński: -Full text

Summary (original language)

Przedmiotem artykułu jest zaprezentowanie Modelu Głównych Motywów Wpływu Społecznego oraz jego zastosowania w warunkach izolacji penitencjarnej w celu uzyskania zmiany w zachowaniu i postępowaniu osób pozbawionych wolności. W artykule opisano reguły wpływu społecznego zoperacjonalizowane przez Roberta Cialdiniego. Następnie przedstawiono model etycznego ich zastosowania zaproponowany przez Gregorego P.M. Neiderta. Wskazano na uniwersalność związaną z wykorzystaniem modelu nie tylko w pracy penitencjarnej. 


Key words

wpływ społeczny, Model Głównych Motywów Wpływu Społecznego,, zakład karny, social influence, Core Motives Model of Social Influence, prison