PWP

Strona główna

2021, Volume 113, Issue IV

Formy arteterapii w penitencjarystyce i ich wpływ na skazanych


Mariusz Szajda1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Akademia Sztuki w Szczecinie

Mariusz Szajda: -Full text

Streszczenie

Artykuł przekonuje do podejmowania form arteterapii w penitencjarystyce z wykorzystaniem najprostszych metod związanych z interpretacją dzieł sztuki. Zwraca przy tym uwagę na zjawisko introspekcji rozumianej jako wgląd we własne wnętrze, pozwala człowiekowi odkrywać prawdę o sobie samym i własnym ludzkim losie. Sztuka wizualna poprzez swój wpływ na odbiorcę może być właśnie przyczyną do podjęcia refleksji nad własnym życiem. Dzieła dawnych mistrzów, jak chociażby Hieronima Boscha czy też współczesnych artystów, np. Pabla Picasso, są dobrymi przykładami, w jaki sposób człowiek, kontemplując sztukę, kształtuje w sobie świat utraconych wartości. Tym sposobem resocjalizacja poprzez sztukę służy naprawie ludzkiego wnętrza i prowadzi do rozwoju jego życia duchowego.


Słowa kluczowe

resocjalizacja, introspekcja, sztuka wizualna, kontemplacja