PWP

Strona główna

2021, Volume 113, Issue IV

Uwarunkowania systemu kształcenia ustawicznego w Służbie Więziennej


Piotr Sękowski1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, SWWS

Piotr Sękowski: -Full text

Streszczenie

Celem artykułu jest zaprezentowanie głównych pojęć i uwarunkowań odnoszących się do funkcji kształcenia ustawicznego personelu więziennego. Autor przytacza różne definicje tego terminu, podkreślając jednocześnie, że edukacja w ramach szkolnictwa wyższego, jakie gwarantuje funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, wpisuje się we współczesne narracje andragogiczne dotyczące całożyciowego uczenia się dorosłych. Uczelnia jest jedyną szkoleniową jednostką organizacyjną Służby Więziennej nadzorowaną przez ministra sprawiedliwości. Jej działalność opiera się na dwóch źródłach prawa, tj. ustawie o Służbie Więziennej i ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Z jednej strony jest ona szkoleniową jednostką organizacyjną więziennictwa, której celem jest przygotowywanie przede wszystkim funkcjonariuszy do wykonywania zadań służbowych, a z drugiej strony jest uczelnią, w której prowadzone są studia wyższe.


Słowa kluczowe

system kształcenia ustawicznego, uczelnia Służby Więziennej, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości