PWP

Strona główna

2021, Volume 113, Issue IV

Subkultura więzienna w Rosji – próba charakterystyki


Natasza Duraj1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Uniwersytet Łódzki

Natasza Duraj: -Full text

Streszczenie

Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie problematyki subkultury więziennej w Rosji. W pracy omówiono pojęcie kultury i subkultury, skupiając się na normach obowiązujących wśród osadzonych w Rosji.


Słowa kluczowe

subkultura, subkultura więzienna, zakład karny, osadzeni, Federacja Rosyjska
Characteristics of the prison subculture in Russia


Summary

The main goal of this article is to present the issues of the prison subculture in Russia. The paper discusses the concept of culture and subculture, focusing on the norms in force among inmates in Russia.


Keywords

subculture, prison subculture, penal institution, inmates, the Russian Federation