PWP

Strona główna

2021, Volume 113, Issue IV

Współpraca Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości z Polskim Związkiem Łowieckim − implikacje na rzecz bezpieczeństwa


Marcin Strzelec1, Karolina Kostera1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, SWWS

Marcin Strzelec: -

Karolina Kostera: -Full text

Streszczenie

Podjęta współpraca Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości z Polskim Związkiem Łowieckim objęła swoim działaniem szeroki zakres tematyczny. W ramach powołanych zespołów zainicjowano działania zmierzające do upowszechnienia kształcenia zdalnego. Rozwiązanie to było tym bardziej uzasadnione z uwagi na rozproszoną strukturę, liczebność członków oraz powstające potrzeby szkoleniowe. W artykule przedstawiono dotychczasowe rezultaty współpracy w zakresie wdrażania kształcenia zdalnego w Polskim Związku Łowieckim.


Słowa kluczowe

kształcenie zdalne, nowoczesne technologie, nauczanie hybrydowe, Moodle, e-learning, Polski Związek Łowiecki