PWP

Strona główna

2022, Volume 114, Issue I

Zakład Karny w Sztumie w dniach grudniowej rewolty 1970 roku na Wybrzeżu Gdańskim


Krzysztof Czermański1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, ZK w Kwidzynie


Autor korenspondencyjny: Krzysztof Czermański; -, ZK w Kwidzynie; email: -

Krzysztof Czermański: -Full text

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie roli, jaką odegrało gdańskie więziennictwo, a zwłaszcza Zakład Karny w Sztumie w czasie wydarzeń grudniowych 1970 r. na Wybrzeżu Gdańskim. W artykule opisano funkcjonowanie gdańskich jednostek więziennych w sytuacji kryzysowej wymagającej wzmocnienia ochrony zewnętrznej i gotowości do przyjęcia znacznej liczby osób aresztowanych. Wnikliwej analizie poddano i ukazano przybywające do Zakładu Karnego w Sztumie milicyjne konwoje z osobami zatrzymanymi w trakcie robotniczych protestów, zwracając uwagę na legalność ich przyjęcia oraz postępowanie funkcjonariuszy więziennych. Nakreślono czynności realizowane w więzieniu przez prokuratorów i funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Przytoczono także relacje osób zatrzymanych z ich pobytu w sztumskiej jednostce. Artykuł kończy opisanie odzyskania wolności przez osoby zatrzymane. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że Zakład Karny w Sztumie, jak i pozostałe jednostki penitencjarne podległe naczelnikowi Wojewódzkiego Areszt Śledczego w Gdańsku poprzez fakt przyjęcia i umieszczenia w nich osób zatrzymanych czynnie uczestniczyły w pacyfikacji robotniczego protestu w grudniu 1970 roku. Ponadto osoby przetransportowane do więzienia w Sztumie zostały w nim umieszczone bezprawnie, to znaczy bez postanowienia o tymczasowym aresztowaniu wydanego przez sąd lub prokuratora.


Słowa kluczowe

wydarzenie, protest, pacyfikacja, osoba zatrzymana, konwoje, więzienie