PWP

Strona główna

2022, Volume 117, Issue IV

Hejt i mowa nienawiści w sieci Internet – praktyczne wskazania dla służb mundurowych i ich rodzin dotyczące komunikacji i reagowania na zjawiska


Dorota Siemieniecka1, Kamila Majewska2
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
2-, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


DOI: 10.52694/ThPSR.117.9

Full text

Streszczenie

Celem artykułu jest ukazanie praktycznych sposobów reagowania na zjawisko hejtu i mowy nienawiści kierowanej wobec służb mundurowych i ich rodzin. W tekście zdefiniowano pojęcia hejtu i mowy nienawiści, opisano cechy osoby hejtującej i motywy jej działania w odniesieniu do teorii i badań wyjaśniających agresywne zachowania werbalne. Kolejno przytoczono przykładowe sytuacje hejtu i mowy nienawiści kierowane wobec służb mundurowych i wyniki badań realizowanych w tym obszarze problemowym. Tekst kończą wskazania dla służb mundurowych i ich rodzin dotyczące sposobów reagowania i komunikacji w sytuacjach doświadczania hejtu i mowy nienawiści.


Słowa kluczowe

hejt, mowa nienawiści, edukacja, pedagogika medialna, profilaktyka przemocy w sieci Internet, hatred, hate speech, edukacation, Media pedagogy, prevention of violence on the Internet
Hatred and hate speech online – practical guidelines for uniform services and their families


Summary

The aim of the article is to show practical ways of reacting to the phenomenon of hate and hate speech directed at uniformed services and their families. The text defines the concepts of hate and hate speech, describes the characteristics of the hater and the motives of his actions in relation to theories and research explaining aggressive verbal behavior. Subsequently, examples of situations of hate and hate speech directed at uniformed services and the results of research carried out in this problem area are presented. The text ends with guidelines for uniformed services and their families on how to react and communicate in situations of experiencing hate and hate speech.


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/www-data/journalstube.com/application/views/pwp/scripts/view/abstract.phtml on line 172

Keywords