PWP

Strona główna

2022, Volume 117, Issue IV

Pamięci Prof. dr hab. Dobrochny Wójcik


Krystyna Ostrowska1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Uniwersytet Warszawski

Krystyna Ostrowska: -


DOI: 10.52694/ThPSR.117.13

Full text

Streszczenie

21 listopada 2022 r. na warszawskim cmentarzu „Wólka Węglowa” pożegnaliśmy prof. dr hab. Dobrochnę Wójcik, ostatnią współtwórczynię polskiej kryminologii ukształtowanej przez wybitnego naukowca – badacza, eksperta poszukującego przyczyn i sposobów radzenia sobie przez państwo, społeczeństwo i nas samych z ludzką dążnością do odrzucania i nierespektowania istniejących zasad normatywnych (prawa naturalnego, moralnego, stanowionego) – prof. Stanisława Batawię.