PWP

Home

2017, Volume 95, Issue 2

Table of Contents

Review article


Młodzi zabójcy skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności – sylwetka, czyn, polityka karania
TEODOR BULENDA, JOANNA KLIMCZAK, DAGMARA WOŹNIAKOWSKA-FAJST

Abstract Full text


Kobieta – (nie tylko) seryjna zabójczyni
Arkadiusz P. SZAJNA

Abstract Full text


Problematyka kontroli osobistej osadzonych w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
DANUTA SZCZEPANIAK

Abstract Full text


Zatrudnienie skazanych w Polsce na tle porównawczym. Zagadnienia wybrane
Patryk Jaki

Abstract Full text


Zatrudnienie skazanych w wybranych państwach europejskich. Analiza porównawcza
Czesław P. Kłak

Abstract Full text


Czynniki normatywne utrudniające efektywne stosowanie instrumentów reakcji karnej w systemie dozoru elektronicznego na tle ostatnich nowelizacji
Robert Pelewicz

Abstract Full text


Original article


Poziom lęku i agresji u osób pierwszy raz odbywających karę pozbawienia wolności oraz recydywistów penitencjarnych
ALEKSANDRA JĘDRYSZEK-GEISLER, MARCIN B. JURCZYK

Abstract Full text


Odpowiedzialność karna za okaleczenie żeńskich narządów płciowych – projekt nowelizacji kodeksu karnego w kontekście standardów Unii Europejskie
Czesław P. Kłak

Abstract Full text


Other


Recenzja książki. Polskie Towarzystwo Penitencjarne w zmieniającej się rzeczywistości społecznej i więziennej. Księga jubileuszowa 1991-2016, pod redakcją Józefa Nawoja i Roberta Pokleka
Jacek Pomiankiewicz

Full text


Recenzja książki. Odwołanie warunkowego zwolnienia Anny Jaworskiej-Wieloch
Aldona Nawój-Śleszyński

Full text


Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.:„Nowy wymiar bezpieczeństwa”
Arkadiusz P. SZAJNA

Full text