PWP

Home

2017, Volume 96, Issue 3

Table of Contents

Review article


Prawo do odszkodowania w związku z niesłusznym tymczasowym aresztowaniem w świetle standardów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Magdalena Brzozowska

Abstract Full text
Views: 294 Downloads: 230

Prawo łaski i amnestia na Ukrainie po nowelizacjach z lat 2014-2016
Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak

Abstract Full text
Views: 235 Downloads: 145

Powrotność skazanych do zakładów karnych
Aleksandra Leszczyńska

Abstract Full text
Views: 295 Downloads: 306

Wybrane aspekty funkcjonowania wspólnoty Anonimowych Alkoholików przydatne w oddziaływaniach resocjalizacyjnych w zakładach karnych i aresztach śledczych
Łukasz Kołodziej

Abstract Full text
Views: 389 Downloads: 325

Duszpasterstwo więzienne w Polsce w perspektywie 25 lat doświadczeń pastoralno-resocjalizacyjnych
Jan Dezyderiusz Pol

Abstract Full text
Views: 548 Downloads: 640

Nowa definicja środka zastępczego w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii – czy jest potrzebna?
Czesław P. Kłak

Abstract Full text
Views: 223 Downloads: 120

Kara ograniczenia wolności jako zastępcza kara wobec izolacji sprawców przestępstw skarbowych
Michał Kurzyński

Abstract Full text
Views: 238 Downloads: 132

Odpowiedzialność karna z art. 55a ust. 1 i 2 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Czesław P. Kłak

Abstract Full text
Views: 294 Downloads: 193

Funkcjonowanie więzienia w Wolnym Mieście Krakowie w I połowie XIX w.
Mateusz Mataniak

Abstract Full text
Views: 234 Downloads: 179

Original article


Poziom pro-aktywności kobiet odbywających karę pozbawienia wolności
Bartosz Kwiatkowski

Abstract Full text
Views: 291 Downloads: 163

Other


Polska bibliografia penitencjarnaLata 2015 (uzupełnienie) – 2016
Stefan Lelental, Aldona Nawój-Śleszyński

Full text
Downloads: 441

Amerykańskie seminarium internetowe na temat przestępstw seksualnych
Kazimierz Pospiszyl

Full text
Downloads: 103

Recenzja książki Anny Kozłowskiej-Ryś, Krzysztofa Drozdowskiego Świat odosobniony. Bydgoska służba penitencjarna w latach 1920-1939
Jacek Pomiankiewicz

Full text
Downloads: 172

Wspomnienie o śp. prof. dr hab. Zofii Ostrihanskiej
konrad wierzbicki

Full text
Downloads: 112

Sprawozdanie z konferencji „Resocjalizacja, readaptacja i pomoc postpenitencjarna w kontekście uwarunkowań prawnych, systemowych i lokalnych”
Magdalena Niewiadomska-Krawczyk

Full text
Downloads: 203