PWP

Home

2017, Volume 94, Issue 1

Table of Contents

Review article


Aktywność samorządowa więźniów w polskim systemie penitencjarnym. Podstawy prawne i praktyka
Aldona Nawój-Śleszyński

Abstract Full text
Views: 249 Downloads: 178

Organizacja wykonania kary pozbawienia wolności a idea sprawiedliwości naprawczej
TOMASZ PRZESŁAWSKI

Abstract Full text
Views: 276 Downloads: 235

Korzystanie przez osadzonych z telefonów, ze szczególnym uwzględnieniem telefonów komórkowych
Filip Hartwich

Abstract Full text
Views: 200 Downloads: 127

Prawne aspekty odpłatnego zatrudnienia skazanych
Marcin Mazur

Abstract Full text
Views: 232 Downloads: 191

Wyłączenie sędziego w postępowaniu karnym a gwarancje konstytucyjne
Iwona Zielinko

Abstract Full text
Views: 165 Downloads: 123

Postacie przestępstw seksualnych kobiet − przegląd zagadnień
Kazimierz Pospiszyl

Abstract Full text
Views: 192 Downloads: 119

Historia więzienia w Kaliszu (1846-2015)
Krystian Bedyński

Abstract Full text
Views: 181 Downloads: 122

Original article


Rzeczywistość więzienna w odbiorze studentów pedagogiki resocjalizacyjnej
Katarzyna Okólska

Abstract Full text
Views: 256 Downloads: 241

Wyznawcy islamu w litewskich zakładach karnych, w świetle opinii personelu więziennego
Arkadiusz Urbanek

Abstract Full text
Views: 189 Downloads: 143

Other


Więzienie kaliskie 1846-2015
Małgorzata Cwojdzińska, Karol Pawlak

Full text
Downloads: 123

Całe życie za kratami. Kilka uwag na marginesie konferencji naukowej „Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara”
Monika Markowska

Full text
Downloads: 136