PWP

Home

2017, Volume 94, Issue 1

Table of Contents

Review article


Aktywność samorządowa więźniów w polskim systemie penitencjarnym. Podstawy prawne i praktyka
Aldona Nawój-Śleszyński

Abstract Full text
Views: 164 Downloads: 147

Organizacja wykonania kary pozbawienia wolności a idea sprawiedliwości naprawczej
TOMASZ PRZESŁAWSKI

Abstract Full text
Views: 218 Downloads: 203

Korzystanie przez osadzonych z telefonów, ze szczególnym uwzględnieniem telefonów komórkowych
Filip Hartwich

Abstract Full text
Views: 116 Downloads: 94

Prawne aspekty odpłatnego zatrudnienia skazanych
Marcin Mazur

Abstract Full text
Views: 160 Downloads: 147

Wyłączenie sędziego w postępowaniu karnym a gwarancje konstytucyjne
Iwona Zielinko

Abstract Full text
Views: 111 Downloads: 92

Postacie przestępstw seksualnych kobiet − przegląd zagadnień
Kazimierz Pospiszyl

Abstract Full text
Views: 108 Downloads: 87

Historia więzienia w Kaliszu (1846-2015)
Krystian Bedyński

Abstract Full text
Views: 111 Downloads: 90

Original article


Rzeczywistość więzienna w odbiorze studentów pedagogiki resocjalizacyjnej
Katarzyna Okólska

Abstract Full text
Views: 189 Downloads: 185

Wyznawcy islamu w litewskich zakładach karnych, w świetle opinii personelu więziennego
Arkadiusz Urbanek

Abstract Full text
Views: 124 Downloads: 110

Other


Więzienie kaliskie 1846-2015
Małgorzata Cwojdzińska, Karol Pawlak

Full text
Downloads: 85

Całe życie za kratami. Kilka uwag na marginesie konferencji naukowej „Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara”
Monika Markowska

Full text
Downloads: 103