PWP

Home

2017, Volume 94, Issue 1

Table of Contents

Review article


Aktywność samorządowa więźniów w polskim systemie penitencjarnym. Podstawy prawne i praktyka
Aldona Nawój-Śleszyński

Abstract Full text


Organizacja wykonania kary pozbawienia wolności a idea sprawiedliwości naprawczej
TOMASZ PRZESŁAWSKI

Abstract Full text


Korzystanie przez osadzonych z telefonów, ze szczególnym uwzględnieniem telefonów komórkowych
Filip Hartwich

Abstract Full text


Prawne aspekty odpłatnego zatrudnienia skazanych
Marcin Mazur

Abstract Full text


Wyłączenie sędziego w postępowaniu karnym a gwarancje konstytucyjne
Iwona Zielinko

Abstract Full text


Postacie przestępstw seksualnych kobiet − przegląd zagadnień
Kazimierz Pospiszyl

Abstract Full text


Historia więzienia w Kaliszu (1846-2015)
Krystian Bedyński

Abstract Full text


Original article


Rzeczywistość więzienna w odbiorze studentów pedagogiki resocjalizacyjnej
Katarzyna Okólska

Abstract Full text


Wyznawcy islamu w litewskich zakładach karnych, w świetle opinii personelu więziennego
Arkadiusz Urbanek

Abstract Full text


Other


Więzienie kaliskie 1846-2015
Małgorzata Cwojdzińska, Karol Pawlak

Full text


Całe życie za kratami. Kilka uwag na marginesie konferencji naukowej „Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara”
Monika Markowska

Full text