PWP

Home

2016, Volume 93, Issue 4

Table of Contents

Review article


Manifest penitencjarny. O nowej organizacji pracy więźniów
TOMASZ PRZESŁAWSKI

Full text
Downloads: 162

Kurator sądowy jako funkcjonariusz publiczny – rozważania na tle art. 115 § 13 pkt 3 kk
Magdalena Niewiadomska-Krawczyk

Abstract Full text
Views: 280 Downloads: 247

Koszty kary kryminalnej
Karolina A. Wiśniewska

Abstract Full text
Views: 243 Downloads: 177

Proaktywne konstruowanie przyszłości w izolacji więziennej
Bartosz Kwiatkowski

Abstract Full text
Views: 298 Downloads: 162

Józef Szymanowski (1748-1801)− humanista, polityk, karnista, poeta
Michał Korwin-Szymanowski

Abstract Full text
Views: 249 Downloads: 207

Polska bibliografia penitencjarna. Lata 2014 (uzupełnienie) – 2015
Stefan Lelental, Anna Podciechowska

Full text
Downloads: 198

Original article


Zatrudnienie skazanych w praktyce wybranych jednostek penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie
Elżbieta Łuczak

Abstract Full text
Views: 271 Downloads: 229

Warunki wykonywania kary pozbawienia wolności wobec muzułmanów. Badanie porównawcze wśród personelu więziennego Polski, Litwy i Czech
Arkadiusz Urbanek

Abstract Full text
Views: 239 Downloads: 140

Other


Odpowiedzialność Skarbu Państwa związana z działalnością Służby Więziennej Rec. Teodor Szymanowski
TOMASZ PRZESŁAWSKI

Full text
Downloads: 128

Resocjalizacja Penitencjarna w kontekstach interdyscyplinarnych Rec. Aldona Nawój-Śleszyński
Aldona Nawój-Śleszyński

Full text
Downloads: 154

Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Naukowych Kryminalistyki „Zbrodnia jako manifest sprawcy”
Marta Beata Drozdowska

Full text
Downloads: 228

Sprawozdanie z konferencji „Nowe instytucje prawa karnego wykonawczego stosowane wobec skazanych na karę pozbawienia wolności”
Aldona Nawój-Śleszyński, Joanna Łuczak

Full text
Downloads: 137