PWP

Home

2016, Volume 93, Issue 4

Table of Contents

Review article


Manifest penitencjarny. O nowej organizacji pracy więźniów
TOMASZ PRZESŁAWSKI

Full text
Downloads: 60

Kurator sądowy jako funkcjonariusz publiczny – rozważania na tle art. 115 § 13 pkt 3 kk
Magdalena Niewiadomska-Krawczyk

Abstract Full text
Views: 112 Downloads: 103

Koszty kary kryminalnej
Karolina A. Wiśniewska

Abstract Full text
Views: 90 Downloads: 74

Proaktywne konstruowanie przyszłości w izolacji więziennej
Bartosz Kwiatkowski

Abstract Full text
Views: 109 Downloads: 86

Józef Szymanowski (1748-1801)− humanista, polityk, karnista, poeta
Michał Korwin-Szymanowski

Abstract Full text
Views: 101 Downloads: 96

Polska bibliografia penitencjarna. Lata 2014 (uzupełnienie) – 2015
Stefan Lelental, Anna Podciechowska

Full text
Downloads: 97

Original article


Zatrudnienie skazanych w praktyce wybranych jednostek penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie
Elżbieta Łuczak

Abstract Full text
Views: 118 Downloads: 103

Warunki wykonywania kary pozbawienia wolności wobec muzułmanów. Badanie porównawcze wśród personelu więziennego Polski, Litwy i Czech
Arkadiusz Urbanek

Abstract Full text
Views: 84 Downloads: 70

Other


Odpowiedzialność Skarbu Państwa związana z działalnością Służby Więziennej Rec. Teodor Szymanowski
TOMASZ PRZESŁAWSKI

Full text
Downloads: 60

Resocjalizacja Penitencjarna w kontekstach interdyscyplinarnych Rec. Aldona Nawój-Śleszyński
Aldona Nawój-Śleszyński

Full text
Downloads: 61

Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Naukowych Kryminalistyki „Zbrodnia jako manifest sprawcy”
Marta Beata Drozdowska

Full text
Downloads: 105

Sprawozdanie z konferencji „Nowe instytucje prawa karnego wykonawczego stosowane wobec skazanych na karę pozbawienia wolności”
Aldona Nawój-Śleszyński, Joanna Łuczak

Full text
Downloads: 63