PWP

Home

2017, Volume 97, Issue 4

Table of Contents

Original article


Osobowościowe funkcjonowanie skazanych za rozboje
Ewa Rzeszutko-Wójcik

Abstract Full text
Views: 343 Downloads: 177

Nagrody i środki dyscyplinarne w praktyce penitencjarnej, a poczucie sensu życia więźniów długoterminowych
Agnieszka Wróbel-Chmiel

Abstract Full text
Views: 280 Downloads: 257

Review article


Ocena zmian w bezpieczeństwie publicznym powiatu gorlickiego
Katarzyna Fryczek

Abstract Full text
Views: 221 Downloads: 126

Stygmatyzacja społeczna osób odbywających karę pozbawienia wolności – zarys problematyki
Aneta Paszkiewicz

Abstract Full text
Views: 397 Downloads: 521

Sprzeciw prokuratora w postępowaniu o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary
Łukasz Chojniak

Abstract Full text
Views: 261 Downloads: 265

Problematyka subiektywnej strony odpowiedzialności administracyjnej i karnej na przykładzie ustawy o transporcie drogowym
Marcin Dudzik

Abstract Full text
Views: 228 Downloads: 130

Other


Recenzja książki: Wybrane problemy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych pod redakcją Aldony Nawój-Śleszyński i Joanny Łuczak
Bogdan Nowak

Full text
Downloads: 159

Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Współczesne problemy penitencjarystyki”
ALEKSANDRA Leszczyńska

Full text
Downloads: 161