PWP

Home

2017, Volume 97, Issue 4

Table of Contents

Original article


Osobowościowe funkcjonowanie skazanych za rozboje
Ewa Rzeszutko-Wójcik

Abstract Full text
Views: 251 Downloads: 126

Nagrody i środki dyscyplinarne w praktyce penitencjarnej, a poczucie sensu życia więźniów długoterminowych
Agnieszka Wróbel-Chmiel

Abstract Full text
Views: 196 Downloads: 159

Review article


Ocena zmian w bezpieczeństwie publicznym powiatu gorlickiego
Katarzyna Fryczek

Abstract Full text
Views: 150 Downloads: 82

Stygmatyzacja społeczna osób odbywających karę pozbawienia wolności – zarys problematyki
Aneta Paszkiewicz

Abstract Full text
Views: 308 Downloads: 335

Sprzeciw prokuratora w postępowaniu o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary
Łukasz Chojniak

Abstract Full text
Views: 184 Downloads: 161

Problematyka subiektywnej strony odpowiedzialności administracyjnej i karnej na przykładzie ustawy o transporcie drogowym
Marcin Dudzik

Abstract Full text
Views: 154 Downloads: 87

Other


Recenzja książki: Wybrane problemy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych pod redakcją Aldony Nawój-Śleszyński i Joanny Łuczak
Bogdan Nowak

Full text
Downloads: 113

Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Współczesne problemy penitencjarystyki”
ALEKSANDRA Leszczyńska

Full text
Downloads: 119