PWP

Home

2016, Volume 92, Issue 3

Table of Contents

Review article


Systemy wykonywania kary pozbawienia wolności i ich potencjał reedukacyjny
Aldona Nawój-Śleszyński

Abstract Full text
Views: 525 Downloads: 757

Struktura organizacyjna więziennictwa polskiego − między centralą a jednostką podstawową
TOMASZ PRZESŁAWSKI

Abstract Full text
Views: 615 Downloads: 1131

Nowelizacja nowelizacji w zakresie prawa karnego − wybrane zagadnienia z ostatniej nowelizacji
Iwona Zielinko

Abstract Full text
Views: 251 Downloads: 153

Oddziaływania penitencjarne prowadzone wobec skazanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego w świetle obowiązujących przepisów oraz raportów CPT
Ewelina Januszkiewicz

Abstract Full text
Views: 306 Downloads: 377

Prywatne zakłady karne – wybrane przykłady zagraniczne
Małgorzata Szwejkowska

Abstract Full text
Views: 249 Downloads: 238

Programy oddziaływań penitencjarnych na przykładzie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie
Anna Osowska-Rembecka

Abstract Full text
Views: 259 Downloads: 158

Rozwój programów nauczania pedagogiki resocjalizacyjnej. Studencki głos w dyskusji naukowej
Agnieszka Nymś

Abstract Full text
Views: 238 Downloads: 147

Zygmunt Bugajski (1887-1940) i jego koncepcje dotyczące wybranych elementów kary więzienia
Krzysztof Chmielewski

Abstract Full text
Views: 251 Downloads: 194

Original article


Rola zatrudnienia w procesie odchodzenia od aktywności przestępczej i osłabienia wizerunku recydywisty
Renata Szczepanik

Abstract Full text
Views: 281 Downloads: 210

Other


Recenzja. Incarceration nation. How the Unites States became the most punitive democracy in the World
Kazimierz Pospiszyl

Full text
Downloads: 113

Recenzja. Reforma systemu sankcji w Niemczech, Austrii i w Polsce. Die Reform des Sanktionenrechts in Deutchland, Österreich und Polen
Aldona Nawój-Śleszyński