PWP

Home

2016, Volume 92, Issue 3

Table of Contents

Review article


Systemy wykonywania kary pozbawienia wolności i ich potencjał reedukacyjny
Aldona Nawój-Śleszyński

Abstract Full text
Views: 451 Downloads: 511

Struktura organizacyjna więziennictwa polskiego − między centralą a jednostką podstawową
TOMASZ PRZESŁAWSKI

Abstract Full text
Views: 531 Downloads: 717

Nowelizacja nowelizacji w zakresie prawa karnego − wybrane zagadnienia z ostatniej nowelizacji
Iwona Zielinko

Abstract Full text
Views: 178 Downloads: 110

Oddziaływania penitencjarne prowadzone wobec skazanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego w świetle obowiązujących przepisów oraz raportów CPT
Ewelina Januszkiewicz

Abstract Full text
Views: 220 Downloads: 195

Prywatne zakłady karne – wybrane przykłady zagraniczne
Małgorzata Szwejkowska

Abstract Full text
Views: 178 Downloads: 120

Programy oddziaływań penitencjarnych na przykładzie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie
Anna Osowska-Rembecka

Abstract Full text
Views: 172 Downloads: 101

Rozwój programów nauczania pedagogiki resocjalizacyjnej. Studencki głos w dyskusji naukowej
Agnieszka Nymś

Abstract Full text
Views: 163 Downloads: 98

Zygmunt Bugajski (1887-1940) i jego koncepcje dotyczące wybranych elementów kary więzienia
Krzysztof Chmielewski

Abstract Full text
Views: 172 Downloads: 116

Original article


Rola zatrudnienia w procesie odchodzenia od aktywności przestępczej i osłabienia wizerunku recydywisty
Renata Szczepanik

Abstract Full text
Views: 200 Downloads: 146

Other


Recenzja. Incarceration nation. How the Unites States became the most punitive democracy in the World
Kazimierz Pospiszyl

Full text
Downloads: 75

Recenzja. Reforma systemu sankcji w Niemczech, Austrii i w Polsce. Die Reform des Sanktionenrechts in Deutchland, Österreich und Polen
Aldona Nawój-Śleszyński