PWP

Home

2016, Volume 92, Issue 3

Table of Contents

Review article


Systemy wykonywania kary pozbawienia wolności i ich potencjał reedukacyjny
Aldona Nawój-Śleszyński

Abstract Full text
Views: 365 Downloads: 416

Struktura organizacyjna więziennictwa polskiego − między centralą a jednostką podstawową
TOMASZ PRZESŁAWSKI

Abstract Full text
Views: 460 Downloads: 549

Nowelizacja nowelizacji w zakresie prawa karnego − wybrane zagadnienia z ostatniej nowelizacji
Iwona Zielinko

Abstract Full text
Views: 91 Downloads: 78

Oddziaływania penitencjarne prowadzone wobec skazanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego w świetle obowiązujących przepisów oraz raportów CPT
Ewelina Januszkiewicz

Abstract Full text
Views: 137 Downloads: 136

Prywatne zakłady karne – wybrane przykłady zagraniczne
Małgorzata Szwejkowska

Abstract Full text
Views: 93 Downloads: 75

Programy oddziaływań penitencjarnych na przykładzie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie
Anna Osowska-Rembecka

Abstract Full text
Views: 89 Downloads: 68

Rozwój programów nauczania pedagogiki resocjalizacyjnej. Studencki głos w dyskusji naukowej
Agnieszka Nymś

Abstract Full text
Views: 82 Downloads: 64

Zygmunt Bugajski (1887-1940) i jego koncepcje dotyczące wybranych elementów kary więzienia
Krzysztof Chmielewski

Abstract Full text
Views: 94 Downloads: 80

Original article


Rola zatrudnienia w procesie odchodzenia od aktywności przestępczej i osłabienia wizerunku recydywisty
Renata Szczepanik

Abstract Full text
Views: 125 Downloads: 109

Other


Recenzja. Incarceration nation. How the Unites States became the most punitive democracy in the World
Kazimierz Pospiszyl

Full text
Downloads: 46

Recenzja. Reforma systemu sankcji w Niemczech, Austrii i w Polsce. Die Reform des Sanktionenrechts in Deutchland, Österreich und Polen
Aldona Nawój-Śleszyński