PWP

Home

2016, Volume 91, Issue 2

Table of Contents

Review article


Przesłanki orzekania o przerwie w odbywaniu kary pozbawienia wolności oraz o warunkowym przedterminowym zwolnieniu na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Stefan Lelental

Abstract Full text
Views: 231 Downloads: 135

Prawo karne wykonawcze a pozytywna prewencja ogólna. Wybrane problemy
Agnieszka Kania

Abstract Full text
Views: 243 Downloads: 182

Ochrona prawna funkcjonariuszy publicznych w Polsce – stan obecny
Anna Czubaj

Abstract Full text
Views: 277 Downloads: 229

Kobiety odbywające karę długoterminowego pozbawienia wolności
Kamil Miszewski

Abstract Full text
Views: 285 Downloads: 240

Psychoterapia wykluczonych społecznie. Źródła treningu zastępowania agresji (ART)
Ewa Joanna Morawska, Jacek Zbigniew Morawski

Abstract Full text
Views: 267 Downloads: 163

Niepełnosprawność fizyczna osób pozbawionych wolności i implikacje dla systemu penitencjarnego
Beata Tomecka-Nabiałczyk

Abstract Full text
Views: 220 Downloads: 132

Więziennicy II Rzeczypospolitej w mogiłach Miednoje, 1940 r. (część II1 Biogramy)
Krystian Bedyński

Abstract Full text
Views: 296 Downloads: 307

Original article


System penitencjarny Czech i Słowacji (na tle polskich uwarunkowań penitencjarnych)
Monika Urbanek

Abstract Full text
Views: 236 Downloads: 243

Other


Redakcja naukowa Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-WojciechowskaPsychologia penitencjarna
Maria Tarnowska

Full text
Downloads: 180

Tomasz Przesławski doktor habilitowany nauk prawnych
Kolegium Redakcyjne „Przeglądu Więziennictwa Polskiego”

Full text
Downloads: 139

Sprawozdanie z konferencji Winter Seminar 2016 Costs of Democracy Law, Politics, Economy and Society in Central and Eastern Europe
Karolina Wiśniewska

Full text
Downloads: 124