PWP

Home

2016, Volume 91, Issue 2

Table of Contents

Review article


Przesłanki orzekania o przerwie w odbywaniu kary pozbawienia wolności oraz o warunkowym przedterminowym zwolnieniu na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Stefan Lelental

Abstract Full text
Views: 206 Downloads: 110

Prawo karne wykonawcze a pozytywna prewencja ogólna. Wybrane problemy
Agnieszka Kania

Abstract Full text
Views: 218 Downloads: 147

Ochrona prawna funkcjonariuszy publicznych w Polsce – stan obecny
Anna Czubaj

Abstract Full text
Views: 250 Downloads: 194

Kobiety odbywające karę długoterminowego pozbawienia wolności
Kamil Miszewski

Abstract Full text
Views: 263 Downloads: 155

Psychoterapia wykluczonych społecznie. Źródła treningu zastępowania agresji (ART)
Ewa Joanna Morawska, Jacek Zbigniew Morawski

Abstract Full text
Views: 241 Downloads: 142

Niepełnosprawność fizyczna osób pozbawionych wolności i implikacje dla systemu penitencjarnego
Beata Tomecka-Nabiałczyk

Abstract Full text
Views: 195 Downloads: 106

Więziennicy II Rzeczypospolitej w mogiłach Miednoje, 1940 r. (część II1 Biogramy)
Krystian Bedyński

Abstract Full text
Views: 266 Downloads: 196

Original article


System penitencjarny Czech i Słowacji (na tle polskich uwarunkowań penitencjarnych)
Monika Urbanek

Abstract Full text
Views: 208 Downloads: 170

Other


Redakcja naukowa Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-WojciechowskaPsychologia penitencjarna
Maria Tarnowska

Full text
Downloads: 130

Tomasz Przesławski doktor habilitowany nauk prawnych
Kolegium Redakcyjne „Przeglądu Więziennictwa Polskiego”

Full text
Downloads: 104

Sprawozdanie z konferencji Winter Seminar 2016 Costs of Democracy Law, Politics, Economy and Society in Central and Eastern Europe
Karolina Wiśniewska

Full text
Downloads: 103