PWP

Home

2016, Volume 91, Issue 2

Table of Contents

Review article


Przesłanki orzekania o przerwie w odbywaniu kary pozbawienia wolności oraz o warunkowym przedterminowym zwolnieniu na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Stefan Lelental

Abstract Full text


Prawo karne wykonawcze a pozytywna prewencja ogólna. Wybrane problemy
Agnieszka Kania

Abstract Full text


Ochrona prawna funkcjonariuszy publicznych w Polsce – stan obecny
Anna Czubaj

Abstract Full text


Kobiety odbywające karę długoterminowego pozbawienia wolności
Kamil Miszewski

Abstract Full text


Psychoterapia wykluczonych społecznie. Źródła treningu zastępowania agresji (ART)
Ewa Joanna Morawska, Jacek Zbigniew Morawski

Abstract Full text


Niepełnosprawność fizyczna osób pozbawionych wolności i implikacje dla systemu penitencjarnego
Beata Tomecka-Nabiałczyk

Abstract Full text


Więziennicy II Rzeczypospolitej w mogiłach Miednoje, 1940 r. (część II1 Biogramy)
Krystian Bedyński

Abstract Full text


Original article


System penitencjarny Czech i Słowacji (na tle polskich uwarunkowań penitencjarnych)
Monika Urbanek

Abstract Full text


Other


Redakcja naukowa Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-WojciechowskaPsychologia penitencjarna
Maria Tarnowska

Full text


Tomasz Przesławski doktor habilitowany nauk prawnych
Kolegium Redakcyjne „Przeglądu Więziennictwa Polskiego”

Full text


Sprawozdanie z konferencji Winter Seminar 2016 Costs of Democracy Law, Politics, Economy and Society in Central and Eastern Europe
Karolina Wiśniewska

Full text