PWP

Strona główna

2016, Volume 91, Issue 2

Spis treści

Artykuł przeglądowy


Przesłanki orzekania o przerwie w odbywaniu kary pozbawienia wolności oraz o warunkowym przedterminowym zwolnieniu na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Stefan Lelental

Abstract Full text
Wyświetleń: 426 Pobrań: 320

Prawo karne wykonawcze a pozytywna prewencja ogólna. Wybrane problemy
Agnieszka Kania

Abstract Full text
Wyświetleń: 437 Pobrań: 448

Ochrona prawna funkcjonariuszy publicznych w Polsce – stan obecny
Anna Czubaj

Abstract Full text
Wyświetleń: 487 Pobrań: 547

Kobiety odbywające karę długoterminowego pozbawienia wolności
Kamil Miszewski

Abstract Full text
Wyświetleń: 487 Pobrań: 504

Psychoterapia wykluczonych społecznie. Źródła treningu zastępowania agresji (ART)
Ewa Joanna Morawska, Jacek Zbigniew Morawski

Abstract Full text
Wyświetleń: 463 Pobrań: 336

Niepełnosprawność fizyczna osób pozbawionych wolności i implikacje dla systemu penitencjarnego
Beata Tomecka-Nabiałczyk

Abstract Full text
Wyświetleń: 403 Pobrań: 349

Więziennicy II Rzeczypospolitej w mogiłach Miednoje, 1940 r. (część II1 Biogramy)
Krystian Bedyński

Abstract Full text
Wyświetleń: 498 Pobrań: 738

Artykuł oryginalny


System penitencjarny Czech i Słowacji (na tle polskich uwarunkowań penitencjarnych)
Monika Urbanek

Abstract Full text
Wyświetleń: 422 Pobrań: 1117

Inne


Redakcja naukowa Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-WojciechowskaPsychologia penitencjarna
Maria Tarnowska

Full text
Pobrań: 489

Tomasz Przesławski doktor habilitowany nauk prawnych
Kolegium Redakcyjne „Przeglądu Więziennictwa Polskiego”

Full text
Pobrań: 317

Sprawozdanie z konferencji Winter Seminar 2016 Costs of Democracy Law, Politics, Economy and Society in Central and Eastern Europe
Karolina Wiśniewska

Full text
Pobrań: 288